Chào mừng bạn đến với Trang thông tin của lớp Xây Dựng 11CXD01 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Tin Tức

Loading...

28/12/2012

Phần mềm ETABS 9.7.1 và Hướng dẫn cài đặt


Phần mềm Etabs 9.7.1


Hướng dẫn cài đặt

+ Để hai part vào trong cùng một thư mục. R-Click vào part 1 chọn Extract Here, hai part sẽ tự động nối lại trong một thư mục.

+ Chạy autorun.exe --> Install ETABS V9 for the 3D.....

+ Phần Standalone Installation chọn Install

+ Sau khi cài đặt hoàn tất, copy hai file trong thư mục Medicine vào thư mục vừa cài đặt (Ví dụ: C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 9). Chọn Copy and Replace khi máy tính hỏi có cho phép dán đè file cũ hay không.

+ Chạy file ETABS_971N_Patch.exe vừa copy. Chọn Start.

4 nhận xét: